Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Belangrijke informatie voor het creëren van een veilige omgeving. Zorg dat al uw vrijwilligers een VOG hebben. Aanvragen gaat heel eenvoudig en is in veel gevallen gratis. Kijk op gratisvog.nl.


Hanteer heldere omgangsregels


Voor een veilige omgeving voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om omgangsregels te hebben. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Ook is het belangrijk om een gedragscode en een meldprotocol in te voeren. Zo weet iedereen wat wel en geen passend gedrag is binnen de afgesproken regels. En wat je moet doen als het toch mis gaat.


Stel een vertrouwenscontactpersoon aan


De vertrouwenscontactpersoon is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon vindt u hier als het gaat om sport en hier als het gaat om andere organisaties.


Punt_4

Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers


Voor een veilige omgeving is een zorgvuldige aannameprocedure van vrijwilligers cruciaal. Het is dan ook raadzaam hen vooraf te screenen. Wees niet bang dat je hiermee vrijwilligers afschrikt. Met een zorgvuldige procedure laat je juist zien dat je hun inzet serieus neemt. Vraag naar de motivatie om een functie te vervullen en referenties en controleer deze. Meer informatie vindt u hier als het gaat om algemeen vrijwilligerswerk en hier als het gaat om sport.